Månedens trafotalent i mars 2021

Det har vært et morsomt og givende oppdrag å velge ut månedens trafotalent.

Etter å sett gjennom mange spennende og gode arbeider, har jeg valgt Psykologen på telefonen av Liv Csilla Wallace som Månedens TrafoTalent.

Kunstneren har en imponerende egenart og lett gjenkjennelig stil, som tydelig har blitt til gjennom fokusert og målrettet arbeid.

Tittelen er nok til at jeg føler jeg forstår hva som skjer i bildet uten at det virker overforklarende. Uavhengig om innholdet er selvbiografisk eller ikke, fremstår situasjonen som troverdig. Figuren til venstre er malt i mørkere farger noe som kan tolkes symbolsk. Likevel er det ikke nødvendigvis bare et mørke som formidles. Den samme figuren har også blikket vendt oppover og utstråler en selvsikkerhet og kanskje en lettere oppgitthet over resten av figurenes overdrevne bekymring. Måten kunstneren bruker blikket til figurene er et smart grep som uttrykker mye og skaper bevegelse i bildet, selv om de er strengt stilisert.

Fargebruken i maleriet er utrolig rik, og dyktig utført. Selv om paletten heller mot primærfarger og kontrastene mellom fargene er store, fremstår likevel bruken svært balansert. Komposisjonen er god og de abstrakte elementene i maleriet funger bra i seg selv. Jeg opfatter at bildet forholder seg bevisst til maleritradisjonen, samtidig som bildet fremstår tidsrelevant og stilmessig hjemme i samtiden. Rett og slett et veldig bra bilde fra en kunstner som allerede har kommet langt i å utvikle en tydelig identitet.

Musiker, produsent og kårer av Trafo talent mars 2021, Sigurd Thomassen

Psykologen på telefonen

Liv Csilla Wallace
Liv Csilla Wallace
Ble medlem for 2 år siden (44 besøk)

110 x 110, akryl på lerret