Månedens trafotalent i juni 2021

Så til kåringa av månadens Trafo talent. Eg burde eigentleg skreve ein hyllest til alle arbeida som har blitt sendt inn for juni, for absolutt alle har noko ved seg som er verdt å nevne, men formatet er no eingong slik at eg må velge ein eller ei som blir månadens talent.

Eg velg dette arbeidet som månadens Trafo talent. Fargebruken gir meg assosiasjonar til impressionisten Pierre-Auguste Renoir. Det er noko herleg naivt over fargane som gjer at eg berre må sjå på dette bildet. Igjen så har dette motivet ein symbolbruk som gjer at verket opnar opp for tolkning. Linjene som bryt med dei andre formene i motivet, brudd som ein kanskje ikkje forventar i eit klassisk portrett, men som er med på å gi mykje meir til opplevinga av bildet.

Å kombinere teknisk godt håndtverk (som auget i midten) med abstrakte ulogiske element gjer dette bildet til eit meget interessant kunstverk. Linjene i bildet er også med på å gi verket eit altoppslukande fokus som dreg meg inn med første augekast. Etterkvart oppdagar eg håndflata som ansiktet lenar seg på og som avslørar noko om tilstanden til personen som er skildra i bildet.

Eg vil også få applaudere formforståelsen til Benedicte. Flatene står klart ut til tross for linjer som bryt og kjempar om å bli sett. Sjølv om ein kan kritisere enkelte element i bildet for å være enkle, så er det nettopp kombinasjonen av det tekniske vanskelege, symbolbruken, det ulogiske opp mot det logiske og det enkle som gjer at dette bildet blir så interessant!

Virkeleg eit spennande verk!

Helsing
Rune Furelid
Billedkunstnar og manusforfattar