Bayesiansk Inferens

Georg Yrke Bleie
Georg Yrke Bleie
Ble medlem for 1 år, 9 måneder siden (207 besøk)

En spennende tematikk som blir tatt opp innenfor fag som adferdsøkonomi/psykologi for å forstå bedre de kognitive biasene (mentale snarveiene) hjernen tar for å ta avgjørelser.

Hjernen leter etter bekreftelse for de antagelsene en har til grunn, dersom en finner tegn til at ens hypotese stemmer, desto sikrere blir en over tid. Ved bayesiansk oppdatering - får en ett matematisk regnestykke, som kan skremme enhver.

Det gjør det desto verre at sosiale medier benytter algoritmer som profitterer på de kognitive biasene fra naturens side.

Dette har jeg prøvd å sette lyd på, ett sammensurium av bekreftelse, der enkeltindivid i en gruppe konvergerer mot fullstendig enighet. Som kan beskrive en rekke scenarioer i nyere tid (forløpet til stormingen av kongressen USA).

-Georg