Månedens trafotalent i august 2022

Det har vore veldig gøy å kikke innom Trafo igjen og sjå gjennom alle bidraga frå august, både frå nye medlemmer og å kunne sjå kva nytt som har dukka opp frå langtids-medlemmer.

Verket eg har valt ut som månadens TrafoTalent er eit fotografi av Sebastian Jacobsen frå serien Rotterdam. I fotografiet kan ein sjå eit par føter, eller i alle fall eit par buksebein, som står nede i eit mørkt vatn. I vatnet flyt det små blad og ein kan skimte refleksjonen av ein overkropp ikledd ei lys skjorte. Det som gjorde at eg festa meg ved dette biletet var dei mørke djupe fargane og eit nærmast målerisk uttrykk. Eg var nøydd til å zoome inn for å bli sikker på at det var eit fotografi. Eg stussa og over fråværet av lyskjelder eller refleksjonar av lys, at vassflata verka så matt og tjukk, nesten ugjennomtrengeleg seigtflytande. Ein blir òg nysgjerrig på det ein ikkje ser, resten av kroppen, andletet og omgivnadane, og litt på bakgrunnen for at personen står uti vatnet med bukser. Sjølv om det vert gitt litt hint i kommentarane, så begynner eg og sjølv å tenke på vatn som representasjon for ein type overgang, terskel eller gjenføding.

Ingrid Forland