Månedens trafotalent i november 2022

Månedens Trafo-talent i November, er Ellinor Ødegård Staurbakk med verket Dans i fritt fall

Ellinor utfører en koreografi i fritt fall, altså danser mens hun hopper i fallkskjerm ut av et fly. I tillegg beskriver hun klart og tydelig hvilke tanker hun har om det å utforske hvordan tyngdekraften påvirker oss, og hvordan man kan oppheve den eller endre den på ulike vis. Verket får meg til å lure på hvordan det føles å være i fritt fall, hvordan det skulle føltes å utføre et sett av bevegelser i luften, det får meg til å tenke over hvordan vi konstant er påvirket av tyngdekraften, men at dens påvirkning endres av ulike opplevelser, såsom farten i en bil eller berg- og dalbane, eller ulike stoffer, som luft og vann. Jeg får lyst til å hoppe i fallskjerm når jeg ser dette!

Verkbeskrivelsen gir et innblikk i tankeprosessen bak, som er nødvendig for at jeg skal forstå hva hun har tenkt og hva som egentlig er på spill her. Verket viser dessuten initiativ til å ta store grep for å forfølge en idé. Temaet virker som noe med stort potensiale for videre utforskning.

Vilde Jensen

Dans i fritt fall

Ellinor Ødegård Staurbakk
Ellinor Ødegård Staurbakk
Ble medlem for 3 år, 5 måneder siden (230 besøk)

Ideen til dette prosjektet kom etter at jeg hadde utforsket bevegelse under vann med apparatdykking. Nysgjerrigheten for leken med tyngdekraften fødte ideen om dans i fritt fall. Videre ble prosjektet viktig for å vise at med hardt arbeid og innsats er det bare er en selv som setter grenser for hva som en mulig å få til. Jeg ønsker med prosjektet å inspirere til å tørre mer og gi liv til imaginære ideer.

Dette er opptak fra starten på utforskning fra min kunsteriske praksis innenfor dans i fritt fall.
Jeg vil videre utforske de koreografiske mulighetene i lufta. Hvordan vil tyngdekraften i et fritt fall påvirke en frase koreografert på bakken?. Jeg vil Inkludere fallteori og eksperimentere med fysikkens påvirking i fritt fall med utforskning av friksjon og aerodynamiske bevegelser. Utforske luftmotstand og dens påvirkning av bevegelse under tyngdeakselerasjon. Det er interessant å utforske dette i sammenligning med effekten tyngdekraften gir under vann.

Planen er for fremtiden å produsere et kreativt filmverk og stedsspesifikke opptredener med entre i fallskjerm.