Månedens trafotalent i januar 2024

Hva er et bilde? En av erfaringene fra den modernistiske kunsten, er at et bilde ligner mer enn bare det det avbilder. Ethvert bilde peker også alltid utover til det som er utenfor bildet i seg selv. Det peker også innover i kunstneren og innover i den som ser på kunsten. Nettopp det å ta kontroll over også disse delene av et bilde, er sentralt i den moderne visuelle kunsten. Derfor er det å mestre denne delen av kunsten også en del av det å være en moderne kunstner. Dette er ikke noe annet enn å ha kunstneriske ferdigheter, men det nettopp det avgjørende for å lykkes med moderne kunst.

For meg er det dette Andrea Storm-Syslak mestrer i bildet «Henningsvær», og det er derfor jeg har valgt henne som Trafo-talent i januar. Vi hva bildet forestiller, en mann utenfor et hus sammen med to under, men det som gjør bildet virkelig godt er hvordan det fengsler. At bildet nesten er borte, og at tekstilet som bildet er trykt på skinner så tydelig gjennom, gir det hele en følelse av savn eller melankoli. Det er som Andrea har klart å avbilde et minne som nesten er forsvunnet.

tekst av Fredrik Hagen