Hovedbilde

Amandus og Trafo.no inviterer til manus- og pitchekonkurranse. Send inn ditt manus eller din filmidé før fristen 12.mars. Noen utvalgte vil bli invitert til Amandus, der prosjektene blir videreutviklet sammen med en mentor.

Målet med konkurransen er å fremme manuskripter og filmprosjekter som setter likestilling i fokus.

Konkurranseregler

  • Prosjektet skal ta utgangspunkt i en kortfilm, og deltakere under 26 år kan delta.
  • Prosjektet kan være en idé-skisse, et påbegynt manus, eller et ferdig manuskript som bare trenger den siste finishen.
  • Prosjektet kan sendes inn på norsk eller engelsk.
  • Prosjektet skal fremme likestilling, og skal i utgangspunktet bestå «Bechdel-testen» (se informasjon nedenfor).
  • Påmeldingsfristen er 12. mars.
  • Utvalgte bidrag inviteres til et verksted under festivalen, der prosjektene videreutvikles sammen med en profesjonell mentor, og gjøres klar for en presentasjon.
  • Presentasjonen av prosjektene vil være åpen for festivalens publikum, i tillegg til at en jury vurderer resultatene.

Vinneren annonseres under Amandusprisen fredag 23. mars.

Konkurransen er en del av prosjektet Amandus YTRING, som har som mål å gjøre filmbransjen mer likestilt og inkluderende for alle.

Bechdel-testen

Bechdel-testen er en test for å se etter hvordan representasjonen av kvinner er i film. For at en film skal bestå Bechdel-testen, må disse kravene oppfylles:

  • Filmen må ha minst to navngitte, kvinnelige karakterer
  • Disse karakterene skal snakke med hverandre om noe annet enn en mann

Testen har fått kritikk for å være for vag og urettferdig for enkelte filmer. Flere filmer med sterke kvinnekarakterer vil av forskjellige årsaker ikke bestå testen, mens filmer som fremmer et dårlig kvinnesyn, likevel kan bestå testen. Poenget er å se på større strukturer i samfunnet. Når en overveiende vekt av filmer ikke består testen, viser det en tydelig ujevn kjønnsbalanse i film.

Påmelding

Bruk påmeldingsskjema hos Amandus


Kommentarer