Collage-workshop med Karen Pettersen

Project image

Vi lager collage

I collageverkstedet vil vi bruke collage som en metode for tenkning. Collageteknikken går ut på å lime inn forskjellige fragmenter til et bilde. Vi tar utgangspunkt i hverdagslige objekter eller fragmenter som vi forsøker forskyve eller bygger om for å skape nye tankefigurer.

Vi henter inspirasjon fra den dadaistiske bevegelse og den lekfulle måten å tilnærme seg kunsten på.

Vi bryter ned bilde for så å bygge det opp igjen til nye og uventede forbindelser.

I moderne bildekunst ble collageteknikken særlig dyrket innenfor kubismen og senere dadaismen og surrealismen rundt 1920. I 1930 ga Andre Breton ut det surrealistiske manifest: Kunstneren skulle med intellektets hjelp skape en syntese av drøm og virkelighet, av bevissthet og ubevissthet. Karakteristisk for surrealismens kunst er kombinasjonen av ulike gjenstander i nye og overraskende konstellasjoner. Som lyrikeren Comte de Lautréamont uttrykte det: «Vakkert som det uventede møtet mellom en symaskin og en paraply på et operasjonsbord».

Vi vil bruke billedbøker som materiale for å produsere ny mening og vil gjennom dette å koble oss på Kristiansand Kunsthalls fysiske plassering over folkebibliotek. Det blir på denne måten både en fysisk forflytning i tillegg til en forflytning i meningsinnhold.

Collagen blir et kaleidoskop, et slags koordinatsystem, satt i bevegelse med forflytninger, omkoblinger og avsporinger som stiller spørsmål rundt det statiske.

TrafoX3 - Praktisk info


Tidspunkt: torsdag 28.juni til søndag 1.juli. (se hele programmet)
Aldersgrense: 18-22 år
Sted: Kristiansand Kunsthall
Pris: Gratis. Men ved påmelding må du betale et depositum på 300,-. Depositumet refunderes på første verksted-dag. Ved avmelding senere enn 10.juni refunderes ikke depositumet.
Mat og overnatting: Trafo dekker overnatting, lunsj og middag. Tilreisende deltagere får overnatting på Yess Hotell i Kristiansand sentrum.
Reisestipend: Tilreisende fra andre deler av Norge enn Kristiansand kan søke om reisestipend:
- Har du utgifter på mer enn 1.000,- kan du få du et reisestipend på 500,-
- Har du utgifter på mer enn 2.000,- kan du få du et reisestipend på 1.000,-

Påmeldingsskjema: Finner du her, på Trafo x3 siden.

Det er kun 8-10 plasser på workshopen – så her er det bare å være tidlig ute med påmelding!


Fotoworkshopen er en del av «Trafo x3». Det kommer altså til å være to andre Trafo-verksted i Kristiansand Kunsthall samtidig: en skriveworkshop og en fotoworkshop. Det blir spennende, kreative og sosiale dager med felles middager og felles avslutningskveld med deltagerne fra de to andre workshopene.