Månedens trafotalent i april 2019

Som flere av den avantgardistiske russiske forfatteren Daniil Kharms tekster er månedens bidrag ordknapp. Kharms ble kjent blant annet for en tekst kun bestående av de fem ordene «I dag skrev jeg ingenting», samme antall ord som i månedens Ingrid Lending bruker i sin tekst tilstedeværelse. Der Kharms nøytralt i retrospekt konstanterer hva han i løpet av dagen ikke har gjort, setter Lending med de fem ordene «jeg setter dagen i flymodus» en intensjon om hva hun ønsker å ikke gjøre.

Noe av det mest spennende med skriftspråk er at vi alle lærer det på skolen – vi bruker mange timer hver uke på å terpe grammatikk og staving for å få til flyt, og det gjelder ikke bare i norskfaget, men også i historie, samfunnsfag og i andre språk. Og så bruker vi språket videre, enten det er på høgskoler og universitet, i sms til kjæresten, eller til mamma, i poster på sosiale media eller i artikler, i poesi og i bøker. Og plutselig kan det være en setning som bare sitter. Det er tilfellet for månedens Trafo Talent. Ordene kunne vært tittelen på en plate, eller en sms sendt til en god venn. For meg, en fremmed som leser teksten presentert som et kort verk, minner den på egne dager, da jeg skulle ønske jeg kunne koble ut. Bli værende hjemme, trøtt av arbeid og hverdagens krav. Eller det helt motsatte, dager som er så perfekte at man skulle ønske ingenting kunne forstyrre dem. Denne åpenheten er det som gjør at «tilstedeværelse» av Ingrid Lending er månedens verk her på Trafo.

Inger Wold Lund

Alle som blir kåret til månedens TrafoTalent er med i konkurransen om å bli årets TrafoTalent. Årets TrafoTalent får et arbeidsstipend på 20.000,-.